Stránka 4 z 6

Re: Brexit

Napsal: 01 říj 2019, 17:26
od nidan
já spíš hádám že tam mají pěkný bordel ve webu jako už poslední asi 3 roky :D

Re: Brexit

Napsal: 01 říj 2019, 17:47
od LukeD
Kde ti to mám podepsat, nidane? 8-)

Re: Brexit

Napsal: 01 říj 2019, 17:50
od nidan
tady .... :obscene-buttsway:

Re: Brexit

Napsal: 03 říj 2019, 12:30
od nidan

Re: Brexit

Napsal: 03 říj 2019, 14:13
od LuckyLoser
A najednou budou i skoti pro Brexit.

Re: Brexit

Napsal: 03 říj 2019, 14:59
od nidan
jo a pomstíme se jim tak že na ně navalíme clo na whisky ! si pomůžeme :lol: :lol:

Re: Brexit

Napsal: 02 lis 2019, 20:58
od Fileta
Skotsko_nezávislost.jpg

Re: Brexit

Napsal: 31 led 2020, 09:47
od Hunter
Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie a dnem 1.2.2020 již není členem EU a stává se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválili Dohodu o vystoupení, se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavádí přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020. Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla.

Re: Brexit

Napsal: 31 led 2020, 09:53
od Hunter
V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věstníku EU C 384 I ze dne 12.11.2019.

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V průběhu přechodného období bude EU a Spojené království jednat o budoucí podobě obchodního vztahu po skončení přechodného období (např. zda bude uzavřena dohoda o volném obchodu, kterou by byly mj. zavedeny nulové sazby cla a další opatření).

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

K těmto ustanovením (článkům) bude ještě dle informací Komise (DG TAXUD) vedena v průběhu přechodného období diskuse a budou pravděpodobně zpracovány pro veřejnost detailní informace v podobě tzv. pokynů (guidelines).

Brexit

Napsal: 04 pro 2020, 18:19
od nidan
Důležité info !!
vzhledem k blížícímu se brexitu bude služba Royal Mail v současné formě dostupná do 20. 12. 2020 bez celní deklarace. Od 21. 12. 2020 bude již povinné vyplnění celní deklarace. Budou to tak mít pravděpodobně všichni dopravci takže naplánujte nákupy a stažení zásilek z UK.